Εκπαιδευτής δακτυλογράφησηςΤεχνικήΤεστ σε άμεση σύνδεση

Χρήση στην τάξη

Βασικές αρχές

  • Το RapidTyping είναι εγκατεστημένο μόνο στον υπολογιστή του δασκάλου.
  • Ο υπολογιστής του δασκάλου μπορεί να είναι διακομιστής ή σταθμός εργασίας.
  • Οι μαθητές τρέχουν ένα εκτελέσιμο αρχείο από έναν δίσκο δικτύου, μέσω του τοπικού δικτύου Wi-Fi ή Ethernet.
  • Ο δάσκαλος δημιουργεί λογαριασμούς μαθητών.
  • Οι λογαριασμοί μαθητών αποθηκεύονται στον υπολογιστή του δασκάλου.
  • Ο δάσκαλος μπορεί να παρακολουθεί τη διαδικασία μάθησης / ελέγχου των μαθητών, στον υπολογιστή του.

1. Διαδικασία εγκατάστασης

Φορητή έκδοση

Αποσυμπιέστε το ληφθέν αρχείο RapidTyping_Portable_5.x.zip σε κάποιο φάκελο δικτύου, όπου οι μαθητές σας μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτόν μέσω του τοπικού δικτύου.

Έκδοση εγκατάστασης

Στην οθόνη Επιλογής θέσης εγκατάστασης, πρέπει να επιλέξετε Εγκατάσταση πολλαπλών χρηστών και να επιλέξετε κάποιο φάκελο δικτύου, όπου οι μαθητές σας μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτόν μέσω του τοπικού δικτύου.

Παράθυρο διαλόγου «Επιλογής θέσης εγκατάστασης»

2. Δημιουργία λογαριασμών χρηστών στο RapidTyping

Μετά την εγκατάσταση του προγράμματος, είναι απαραίτητο να δημιουργήσετε λογαριασμούς μαθητών.

Υπάρχουν δύο τρόποι να δημιουργήσετε τους λογαριασμούς μαθητών:

Σημειώσεις

Ένας λογαριασμός με δικαιώματα διαχειριστή δημιουργείται αυτόματα όταν εκτελείτε το RapidTyping για πρώτη φορά. Τη διαφορά μεταξύ ενός λογαριασμού μαθητή κι ενός λογαριασμού δασκάλου μπορείτε να τη βρείτε στην ενότητα Στατιστικά στοιχεία μαθητή.

3. Το τελικό βήμα

Αφού έχετε δημιουργήσει λογαριασμούς για τους μαθητές σας, μπορείτε να κάνετε:

  • Δημιουργία συντόμευσης για εκτέλεση του προγράμματος στους υπολογιστές των μαθητών (συντόμευση στο RapidTyping.exe, στο φάκελο όπου έχετε εγκαταστήσει το πρόγραμμα).
  • Ενημέρωση των χρηστών για τους κωδικούς τους.

Όταν ένας μαθητής κάνει κλικ σε ένα εικονίδιο, εμφανίζεται το παράθυρο Σύνδεση - RapidΤyping.

Παράθυρο διαλόγου «Σύνδεσης»

Σε αυτό το παράθυρο, ο μαθητής πρέπει να επιλέξει την Ομάδα, το Όνομα και τον Κωδικό του και να ξεκινήσει το πρώτο μάθημα.

© 2007-2021RapidTyping Software