Εκπαιδευτής δακτυλογράφησηςΤεχνικήΤεστ σε άμεση σύνδεση

Τι νέο υπάρχει στο RapidTyping

Τι νέο υπάρχει στο RapidTyping 5.3

Τρέχον μάθημα

 • Όταν ένας χρήστης ολοκληρώσει το τελευταίο μάθημα της τρέχουσας σειράς, η επόμενη σειρά θα ξεκινήσει αυτόματα.

Λίστα μαθητών

 • Μετακίνηση μαθητών μεταξύ ομάδων. ('Μεταφορά και Απόθεση' ή χρήση των συντομεύσεων «Ctrl+X» και «Ctrl+V»).

Στατιστικά

 • Προστέθηκαν οι δείκτες 'Ταχύτητα' και 'Ακρίβεια' στην ετικέτα του τρέχοντος στοιχείου του διαγράμματος.
 • Προστέθηκαν τα πλήκτρα συντόμευσης «Shift» και «Ctrl» για επισήμανση στοιχείου στο διάγραμμα στατιστικών του μαθήματος.

Επεξεργαστής μαθήματος

 • Μετακίνηση μαθημάτων μεταξύ ενοτήτων και σειρών.
 • Προστέθηκε η εντολή 'Δημιουργία νέας ενότητας'.
 • Το παράθυρο 'Ιδιότητες' έχει διαγραφεί από τον 'Επεξεργαστή μαθήματος'.
 • Η 'Αποθήκευση στατιστικών ημιτελούς μαθήματος' μετακινήθηκε από την ενότητα 'Στο κλείσιμο της εφαρμογής' στην ενότητα 'Διάρκεια μαθήματος'. Επίσης, αυτή η επιλογή είναι απενεργοποιημένη όταν είναι επιλεγμένο το 'Να μην διακοπεί το μάθημα'.
 • Η εντολή του μενού 'Αποθήκευση όλων' αποθηκεύει όλες τις σειρές για όλες τις διατάξεις πληκτρολογίου.

Also

 • Το πλαίσιο μηνύματος 'Επιβεβαίωση' εμφανίζεται όταν ο χρήστης δεν έχει δικαίωμα πρόσβασης στους φακέλους Μαθητή|Μαθήματος.
 • Το πλαίσιο ελέγχου 'Εφαρμογή σε όλα' προστέθηκε στο παράθυρο 'Επιβεβαίωση' όταν εισάγονται υπάρχουσες ομάδες, μαθητές ή σειρές.
 • Έχουν διορθωθεί περισσότερα από 50 σφάλματα.

Τι νέο υπάρχει στο RapidTyping 5.2

 • Το Rapid Typing είναι τώρα διαθέσιμο και σαν πρόγραμμα 64-bit για Windows
 • Αποσύνδεση χρήστη χωρίς κλείσιμο της εφαρμογής
 • Ο δάσκαλος δημιουργεί νέους λογαριασμούς μαθητών με δικές του ρυθμίσεις μαθήματος
 • Τα διαγράμματα Ταχύτητας και Ακρίβειας μπορούν να εμφανιστούν μαζί ή χωριστά
 • Ο Στόχος μαθήματος εμφανίζεται στα διαγράμματα Ταχύτητας και Ακρίβειας
 • Το παράθυρο αποτελεσμάτων και τα διαγράμματα μαθητή εμφανίζονται χωρίς καθυστέρηση
 • Χρήση πολλαπλών επιλογών για αντιστοίχιση σειρών μαθημάτων σε μια ομάδα
 • Η χρήση των φυσικών ψηφίων για αριθμητική μορφοποίηση ορίζονται από τις τοπικές ρυθμίσεις του συστήματος
 • Πλήρης υποστήριξη για γλώσσες με γραφή από δεξιά προς αριστερά
 • Περσική σειρά για έμπειρους μαθητές. Δημιουργήθηκε από Sayyid AliReza
 • Δημιουργήθηκε Ιταλική διανομή του Rapid Typing με πλήρη τοπικοποίηση (συμπεριλαμβανομένης της Βοήθειας).

Τι νέο υπάρχει στο RapidTyping 5.1

 • Εργονομικός σχεδιασμός διεπαφής σε στυλ Windows 10
 • Τώρα, το RapidTyping προτείνει το συντομότερο τρόπο πληκτρολόγησης των σύνθετων χαρακτήρων
 • Η εφαρμογή τώρα ξεκινάει πιο γρήγορα μέσω του τοπικού δικτύου στις τάξεις
 • Νέα γαλλική σειρά ταχείας εκπαίδευσης για προχωρημένους χρήστες από τον François Goethals
© 2007-2020RapidTyping Software