Εκπαιδευτής δακτυλογράφησης Τεχνική Τεστ σε άμεση σύνδεση

Τεστ δακτυλογράφησης σε άμεση σύνδεση

Το όνομά σας:
Επιλογή τεστ:

Τελευταία 10 αποτελέσματα

# Όνομα Ώρα Πληκτρολογημένα
λέξεις/χαρ.
Διάρκεια
λεπτό
Ακρίβεια
%
Λ/Λ Χ/Λ

Οι πρωταθλητές του μήνα

# Όνομα Ημερομηνία Πληκτρολογημένα
λέξεις/χαρ.
Διάρκεια
λεπτό
Ακρίβεια
%
Λ/Λ Χ/Λ