Εκπαιδευτής δακτυλογράφησηςΤεχνικήΤεστ σε άμεση σύνδεση

Στιγμιότυπα

Τρέχον μάθημα

Μάθημα για αρχάριους

Μάθημα για αρχάριους

Μάθημα για έμπειρους μαθητές

Μάθημα για έμπειρους μαθητές

Μάθημα για προχωρημένους μαθητές

Μάθημα για προχωρημένους μαθητές

Παράθυρο διαλόγου «Αποτελεσμάτων»

Παράθυρο διαλόγου «Αποτελεσμάτων»

Ενότητα «Επισκόπησης λαθών»

Ενότητα «Αναλυτικών στοιχείων»

Ενότητα «Αναλυτικών στοιχείων»

Ενότητα «Επισκόπησης λαθών»

Στατιστικά στοιχεία μαθητή

Παράθυρο «Στατιστικών μαθητή»

Παράθυρο «Στατιστικών μαθητή»

Εξαγωγή αναφοράς σε μορφές PDF, HTML, XML, CSV

Εξαγωγή αναφοράς σε μορφές PDF, HTML, XML, CSV

Παράθυρο διαλόγου «Σύνδεσης»

Παράθυρο διαλόγου «Σύνδεσης»

Παράθυρο διαλόγου «Προσθήκης νέων μαθητών»

Παράθυρο διαλόγου «Προσθήκης νέων μαθητών»

Επεξεργαστής μαθήματος

Γενικές επιλογές σειράς

Γενικές επιλογές σειράς

Λειτουργία επεξεργασίας μαθήματος

Λειτουργία επεξεργασίας μαθήματος

Παράθυρο διαλόγου «Βιβλιοθήκης RapidTyping»

Παράθυρο διαλόγου «Βιβλιοθήκης RapidTyping»

Παράθυρο διαλόγου «Κατάτμισης μαθήματος»

Παράθυρο διαλόγου «Κατάτμισης μαθήματος»

Παράθυρο διαλόγου «Επικύρωσης χαρακτήρα»

Παράθυρο διαλόγου «Επικύρωσης χαρακτήρα»

Βασικές επιλογές

Παράθυρο διαλόγου «Πληκτρολογίου»

Παράθυρο διαλόγου «Πληκτρολογίου»

Παράθυρο διαλόγου «Χρωμάτων φόντου και κειμένου»

Παράθυρο διαλόγου «Χρωμάτων φόντου και κειμένου»

Παράθυρο διαλόγου «Γραμματοσειρά»

Παράθυρο διαλόγου «Γραμματοσειρά»

Παράθυρο διαλόγου «Ήχων»

Παράθυρο διαλόγου «Ήχων»

Παράθυρο διαλόγου «Θεμάτων»

Παράθυρο διαλόγου «Θεμάτων»

Παράθυρο διαλόγου «Συντομεύσεων»

Παράθυρο διαλόγου «Συντομεύσεων»
© 2007-2021RapidTyping Software