Εκπαιδευτής δακτυλογράφησηςΤεχνικήΤεστ σε άμεση σύνδεση

Παράρτημα

1. Πώς θα υπολογίσετε την ταχύτητα πληκτρολόγησης;

Η ταχύτητα πληκτρολόγησης μπορεί να μετρηθεί με διάφορες ακρίβειες:

  • πόσες λέξεις πληκτρολογήθηκαν σε ένα ορισμένο χρονικό διάστημα (η λιγότερο ακριβής),
  • πόσοι χαρακτήρες πληκτρολογήθηκαν σε ένα ορισμένο χρονικό διάστημα,
  • πόσες ακολουθίες ολοκληρώθηκαν σε ένα ορισμένο χρονικό διάστημα (η πιο ακριβής).

Επίσης υπάρχουν:

  • Απλή ταχύτητα (Μικτή ταχύτητα),
  • Καθαρή ταχύτητα (λαμβάνει υπόψη τα σφάλματα)..

Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει τις λεπτομερείς περιγραφές όλων των τύπων ταχύτητας πληκτρολόγησης:

Περιγραφή Ονομασία Τύπος
ο αριθμός των πληκτρολογημένων λέξεων σε χρονικό διάστημα ενός λεπτού Λ/Λ Λ/Λ = (Λέξεις χωρίς λάθη + Λέξεις με λάθη) / Χρόνος που δαπανάται σε λεπτά
οι Λ/Λ χωρίς τις λέξεις με λάθη Καθαρές Λ/Λ Καθαρές Λ/Λ = Λ/Λ - (Λέξεις χωρίς λάθη / Χρόνος που δαπανάται σε λεπτά)
ο αριθμός των πληκτρολογημένων χαρακτήρων σε χρονικό διάστημα ενός λεπτού Χ/Λ Χ/Λ = (Χαρακτήρες χωρίς λάθη + Χαρακτήρες με λάθη) / Χρόνος που δαπανάται σε λεπτά
οι Χ/Λ χωρίς τους χαρακτήρες με λάθη Καθαροί Χ/Λ Καθαροί Χ/Λ = Χ/Λ - (Χαρακτήρες χωρίς λάθη / Χρόνος που δαπανάται σε λεπτά)
ο αριθμός των ακολουθιών σε χρονικό διάστημα ενός λεπτού Α/Λ Α/Λ = (Ακολουθίες χωρίς λάθη + Ακολουθίες με λάθη) / Χρόνος που δαπανάται σε λεπτά
οι Α/Λ χωρίς τις ακολουθίες με λάθη Καθαρές Α/Λ Καθαρές Α/Λ = Α/Λ - (Ακολουθίες χωρίς λάθη / Χρόνος που δαπανάται σε λεπτά)
Παράδειγμα

Ένας μαθητής πληκτρολόγησε 90 λέξεις σε 2 λεπτά, με σφάλματα σε 10 λέξεις.

Απλή ταχύτητα = 90 λέξεις / 2 λεπτά = 45 λ/λ

Καθαρή ταχύτητα = 45 λ/λ - (10 λάθη / 2 λεπτά) = 40 καθαρές λ/λ

Παράδειγμα 2

Ένας μαθητής πληκτρολόγησε 240 χαρακτήρες σε 2 λεπτά, με σφάλματα σε 20 χαρακτήρες.

Απλή ταχύτητα = 240 χαρακτήρες / 2 λεπτά = 120 χ/λ

Καθαρή ταχύτητα = 120 χ/λ - (20 λάθη / 2 λεπτά) = 100 καθαροί χ/λ

2. Πώς θα υπολογίσετε την ακρίβεια πληκτρολόγησης;

Η ακρίβεια πληκτρολόγησης ορίζεται ως το ποσοστό των σωστών εισαγωγών προς τις συνολικές εισαγωγές.

Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει τους διάφορους τύπους υπολογισμού της ακρίβειας πληκτρολόγησης:

Περιγραφή Τύπος
Ακρίβεια σε λέξεις. Ποσοστό Ακρίβεια = ( 100% - Λέξεις με λάθη * 100%) / Συνολικός αριθμός λέξεων
Ακρίβεια σε χαρακτήρες. Ποσοστό Ακρίβεια = ( 100% - Χαρακτήρες με λάθη * 100%) / Συνολικός αριθμός χαρακτήρων
Ακρίβεια σε ακολουθίες. Ποσοστό Ακρίβεια = ( 100% - Εσφαλμένες ακολουθίες * 100%) / Συνολικός αριθμός ακολουθιών

Μερικές φορές είναι βολικό να αξιολογήσετε την ακρίβεια πληκτρολόγησης σε Λάθη (ποσοστό λαθών). Δείτε τον παρακάτω πίνακα:

Περιγραφή Τύπος
Λάθη σε λέξεις. Ποσοστό Λάθη % = Λέξεις με λάθη * 100% / Συνολικός αριθμός λέξεων
Λάθη σε χαρακτήρες. Ποσοστό Λάθη % = Λάθη = Χαρακτήρες με λάθη * 100% / Συνολικός αριθμός χαρακτήρων
Λάθη σε ακολουθίες. Ποσοστό Λάθη % = Εσφαλμένες ακολουθίες * 100% / Συνολικός αριθμός ακολουθιών

3. Ρυθμός πληκτρολόγησης

Στην τεχνική δακτυλογράφησης , ο ρυθμός πληκτρολόγησης είναι πολύ σημαντικό μέρος. Αυτό σημαίνει ότι τα χτυπήματα των πλήκτρων πρέπει να έρχονται σε ίσα διαστήματα. Για τον έλεγχο της σταθερής ταχύτητας πληκτρολόγησης, χρησιμοποιείται ο δείκτης Επιβράδυνσης.

Στον παρακάτω πίνακα είναι οι διάφοροι τύποι υπολογισμού της Επιβράδυνσης (ποσοστά επιβραδύνσεων):

Περιγραφή Τύπος
Επιβράδυνση σε λέξεις. Ποσοστό Επιβράδυνση % = Λέξεις με καθυστέρηση * 100% / Συνολικός αριθμός λέξεων
Επιβράδυνση σε χαρακτήρες. Ποσοστό Επιβράδυνση % = Χαρακτήρες με καθυστέρηση * 100% / Συνολικός αριθμός χαρακτήρων
Επιβράδυνση σε ακολουθίες. Ποσοστό Επιβράδυνση % = Καθυστέρηση ακολουθίας * 100% / Συνολικός αριθμός ακολουθιών

4. Υπολογισμός συνολικής βαθμολογίας

Τύπος

Συνολική βαθμολογία (%) = (Καθαρή ταχύτητα / Στόχος μαθήματος: Ταχύτητα) * 100%

όπου:

Παράδειγμα

Ένας μαθητής πληκτρολόγησε 90 λέξεις σε 2 λεπτά, με σφάλματα σε 10 λέξεις. Ο στόχος του μαθήματος είναι 50 καθαρές λ/λ.

Απλή ταχύτητα = 90 λέξεις / 2 λεπτά = 45 λ/λ

Καθαρή ταχύτητα = 45 λ/λ - (10 λάθη / 2 λεπτά) = 40 καθαρές λ/λ

Συνολική βαθμολογία = (40 καθαρές λ/λ / 50 καθαρές λ/λ) * 100% = 80%

Παράδειγμα 2

Ένας μαθητής πληκτρολόγησε 240 χαρακτήρες σε 2 λεπτά, με σφάλματα σε 20 χαρακτήρες. Ο στόχος του μαθήματος είναι 140 καθαροί χ/λ.

Απλή ταχύτητα = 240 χαρακτήρες / 2 λεπτά = 120 χ/λ

Καθαρή ταχύτητα = 120 χ/λ - (20 λάθη / 2 λεπτά) = 100 καθαροί χ/λ

Συνολική βαθμολογία = (100 καθαροί χ/λ / 140 καθαροί χ/λ) * 100% = 71%

5. Ποια είναι καλή ταχύτητα δακτυλογράφησης;

Σε μία μελέτη μέσων χρηστών υπολογιστή, του 1998, το μέσο ποσοστό για μεταγραφή ήταν 33 λέξεις το λεπτό.

Στην ίδια μελέτη, όταν η ομάδα χωρίστηκε σε ομάδες γρήγορων, μέτριων και αργών, οι μέσες ταχύτητες αντίστοιχα ήταν 40 λ/λ, 35 λ/λ και 23 λ/λ.

Ένας μέσος επαγγελματίας δακτυλογράφος συνήθως πληκτρολογεί σε ταχύτητες της τάξης των 50 έως 80 λ/λ, ενώ κάποιες θέσεις μπορεί να απαιτήσουν από 80 έως 95 και μερικοί προχωρημένοι δακτυλογράφοι δουλεύουν σε ταχύτητες πάνω από 120 λ/λ.

Η πιο γρήγορη ταχύτητα πληκτρολόγησης σε αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο, 216 λέξεις το λεπτό, είχε επιτευχθεί από τη Stella Pajunas το 1946.

Από το 2005, η συγγραφέας Barbara Blackburn είναι η πιο γρήγορη δακτυλογράφος αλφαριθμητικού αγγλικής γλώσσας στον κόσμο, σύμφωνα με το βιβλίο Γκίνες των παγκόσμιων ρεκόρ. Χρησιμοποιώντας το απλοποιημένο πληκτρολόγιο Dvorak, διατήρησε ρυθμό 150 λ/λ για 50 λεπτά και 170 λ/λ για μικρότερα χρονικά διαστήματα. Η μέγιστη ταχύτητά της ήταν 212 λ/λ.

Σχόλια για το RapidTyping

Τελεια εφαρμογη !!!! Ευχαριστω πολυ !!!!
Χρυσα Σελαλμαζιδου
© 2007-2021RapidTyping Software