GépírásoktatóGépírástechnikaOnline gépírásteszt

A leckeszerkesztő használata

A Leckeszerkesztő a tanulás teljes szabadságát nyújtja önnek, lehetővé téve a saját kurzusok létrehozását vagy a meglévők átszerkesztését.

A Leckeszerkesztő megnyitásához, kattintson a «Leckeszerkesztő» gomb gombra a Főablak bal felső sarkában. A képernyő az alábbi képen látható módon jelenik meg:

Kurzusbeállítások

A Leckeszerkesztő ablakban a következő kezelőszervek találhatók:

 • Kurzus- és leckelista
  • Az Eszköztár gombjai segítségével: kurzusokat és leckéket adhat hozzá, távolíthat el, illeszthet be (importálás) fájlból és menthet el (exportálás) fájlba.
  • A Navigációs fa lehetőséget nyújt az aktuális billentyűzetkiosztás valamint az aktuális kurzus, témakör és lecke kiválasztására.
 • A Szerkesztőpanel lehetőséget biztosít önnek a kurzus beállítások vagy a Navigációs fán kiválasztott lecke szerkesztésére.
 • A Szöveganalizáló táblázat a leckében szereplő szavak, karakterek, szóközök és speciális karakterek számát és százalékos arányát jeleníti meg.
 • A Virtuális billentyűzet a kiválasztott leckében szereplő karaktereket kiemelve jeleníti meg. A billentyűzet nyelve a kurzus nyelvétől függ, amit a Billentyűzetkiosztás-listából tud kiválasztani.
Megjegyzés

Bármikor könnyedén elrejtheti/megjelenítheti:

 • a Kurzus- és leckelistát a «Leckelista mutatása/elrejtése» gomb gombra kattintva vagy a Ctrl+K-t lenyomva
 • a Szöveganalizáló táblázatot a «Szövegelemzés mutatása/elrejtése» gomb gombra kattintva vagy a Ctrl+L-t lenyomva
 • a Tulajdonságokat a «Tulajdonságok ablak mutatása/elrejtése» gomb gombra kattintva vagy a Ctrl+W-t lenyomva
 • a Virtuális billentyűzetet a «Leckelista mutatása/elrejtése» gomb gombra kattintva vagy a a F9-et lenyomva

Billentyűzetkiosztások

Billentyűzetkiosztás kiválasztása

A Leckeszerkesztőben a kurzusok, az operációs rendszerére telepített billentyűzetkiosztások szerint vannak csoportosítva. Az Eszköztár gombok alatt található Billentyűzetkiosztás-listán ki tudja választani az aktuális billentyűkiosztást, ezt követően csak a kiválasztott billentyűkiosztáshoz készült kurzusokat fogja látni. Az automatikus felismerés opcióhoz a RapidTyping nem rendel hozzá kurzusokat, csak akkor használja ezt a beállítást, ha többnyelvű kurzusokat szeretne létrehozni.

 • Abban az esetben, ha az automatikus felismerés opció van kiválasztva, a RapidTyping a lecke során minden egyes karakter esetén, amely nem kompatibilis az aktuális billentyűkiosztással, felkéri önt a rendszer szövegbeviteli nyelvének módosítására. Miután módosította a rendszer szövegbeviteli nyelvét, a virtuális billentyűzet újra betöltődik és az éppen aktuális billentyűk lesznek kiemelve.
 • Amennyiben egy adott billentyűkiosztás ki van választva, ön nem tudja módosítani a rendszer szövegbeviteli nyelvét a lecke folyamán és a Virtuális billentyűzet sem töltődik be újra.

Műveletek a kurzusokkal

Az Eszköztáron a Kurzusmenüt használva:

Leckeszerkesztő «Kurzus» menü

lehetősége van:

 • új kurzus hozzáadására (az eszköztáron lévő gombbal),
 • meglévő kurzusok beillesztésére fájlból vagy a RapidTyping lecketárból
  • Kurzus hozzáadása -> Fájlból
  • Kurzus hozzáadása -> Lecketárból
 • kiválasztott kurzusok mentésére,
 • a megfelelő menüpontot segítségével, az összes kurzus elmentésére.

A kiválasztott kurzus eltávolítására használja a «Eltávolítás» gomb gombot.

Kurzus hozzáadása a RapidTyping lecketárból

A program első futtatásakor, a RapidTyping az operációs rendszerére telepített valamennyi billentyűkiosztáshoz létrehozza a kurzusokat. Ha ezektől eltérő billentyűzethez való kurzusokat szeretne vagy szeretné helyreállítani egy eltávolított vagy módosított kurzust, akkor használja a RapidTyping lecketárat:

«RapidTyping lecketár» párbeszédablak

 • keresse meg a listán a szükséges nyelvet és billentyűzetkiosztás,
 • bontsa ki a billentyűzet elemet,
 • válassza ki szükséges kurzust,
 • kattintson a Hozzáad gombra vagy kattintson duplán a kurzusra,
 • a kiválasztott kurzus meg fog jelenni a Leckeszerkesztőben; amennyiben a kurzus már szerepel kurzuslistán a RapidTyping rákérdez: Felülírja-e a már meglévő kurzust vagy Másolatot készítsen róla.
Megjegyzés
 • Ha csak egy Csoporttal rendelkezik, akkor az új kurzus automatikusan a Csoporthoz lesz rendelve
 • ha egynél több Csoporttal rendelkezik, akkor a Csoport tulajdonságainál, önnek kell az új kurzust hozzárendelni a megfelelő Csoporthoz.

Kurzusbeállítások

A Kurzus beállításoknál a kiválasztott kurzus beállításait tudja konfigurálni. Az összes beállítás, bekezdésekre osztva, egy lapon található.

Kurzus alapkövetelményei

Ebben a bekezdésben kurzusonként küszöbértéket határozhat meg az aktuális kurzushoz, amelynek teljesítésével a kurzus leckéi sikeresen elvégzettnek tekinthetők.

 • Testre szabhatja a Gépelési sebesség, a Pontosság és a Lassú leütés értékeit úgy, hogy az, az Ön illetve a Tanulói számára legmegfelelőbb legyen.
 • Ha egy tanuló, az éppen elvégzett leckéhez tartozó valamelyik eredménye (sebesség, pontosság vagy lassú leütés) nem éri el a Kurzus alapkövetelményei részben meghatározott szintet, a tanuló lehetőséget kap az aktuális lecke megismétlésére.
 • Szintén ezeket az értékek határozzák meg a statisztikai diagramokon és az Aktuális lecke oldal Leckemenüjén alkalmazott kiemelőszíneket (a zöld megfelelő/sikeres illetve a piros nem megfelelő/sikertelen jelentéssel bír).

Lecke megjelenítése

Ebben a bekezdésben határozható meg, hogy miként jelenjen meg a lecke szövege a képernyőn:

 • Az Egy sorban, álló kurzor azt jelenti, hogy a képernyőn a kurzor mozdulatlan, míg az egyetlen sorban megjelenő szöveg a leütések ütemében elmozdul.
 • Az Egy sorban, mozgó kurzor azt jelenti, hogy a képernyőn az egyetlen sorban megjelenő szöveg mozdulatlan, míg a kurzor a leütések ütemében mozdul el a szövegben.
 • A Többsoros szöveg azt jelenti, hogy a képernyőn több sorban megjelenő szöveg mozdulatlan, míg a kurzor a leütések ütemében mozdul el a szövegben (hasonlóan az előző beállításhoz).
 • A jobb oldali legördülő lista, a szöveg betűméretének meghatározását teszi lehetővé.

A lecke folytatásához

Ebben a bekezdésben határozható meg, hogy miként viselkedjen a program melléütés esetén:

 • A le kell ütni a megfelelő karakter azt jelenti, hogy a lecke nem folytatódik mindaddig, amíg le nem üti a megfelelő karaktert, felülírva vele rosszat.
 • A ki kell javítani a hibás karaktert azt jelenti, hogy manuálisan törölnie kell a hibás karaktert (a Backspace segítségével) , majd leütni a megfelelőt.
 • A nem kell tenni semmit azt jelenti, hogy a program nem vesz tudomást a melléütésekről, és a lecke megszakítás nélkül folytatódik tovább.
 • A jobb oldali jelölőnégyzet lehetővé teszi a Backspace billentyű kikapcsolását. Ebben az esetben a felhasználó nem tudja kijavítani a hibás karaktert (a ki kell javítani a hibás karaktert esetén ez az opció le van tiltva)

Leckeidőtartam

Itt tudja beállítani a lecke időtartamát.

 • Ha az első opciót választja, akkor egy meghatározott idő elteltével egy időzítő megszakítja a leckét. A befejezetlen lecke bekerül a statisztikákba a Befejezettség mértékével együtt, amely a lecke befejezettségének százalékos arányát mutatja meg.
 • Nincs lecke megszakítás lehetővé teszi a tanuló számára, hogy időbeli korlátozás nélkül fejezze be a leckét.

Metronóm beállításai

Ebben a bekezdésben a következő metronómbeállítások adhatók meg:

 • a metronóm Kezdő értéke másodpercben ( egy szimbólum legépelésére megadott idő ),
 • a fenti érték változatlan
 • vagy a gépelési sebességtől függően változó legyen a lecke folyamán.

A lecke végén

Ezek a beállítások határozzák meg program viselkedését az aktuális lecke végén.

 • Leckeeredmények megjelenítése segítségével megjelenítheti az Eredmények ablakot a lecke végén.
  • Az első opció segítségével, hozzáadhatja az Eredmények ablakhoz a Következő lépés lapfület, a következő lecke automatikus meghatározására,
  • A második opció lehetőséget ad a tanuló számára a következő lecke kiválasztására, az OK/Mégse gombot vagy Enter/Esc billentyűt használva.
 • Nem jelennek meg az eredmények
  • Az első opció esetén a RapidTyping javaslatot tesz a soron Következő lépésre.
  • Második opció esetén - a tanuló minden estben a következő leckére/felmérésre ugrik.
  • Harmadik opció esetén -a tanuló minden estben megismétli az aktuális leckét/felmérést.
Továbbá, az alábbi műveletek közül választhat:

Az alkalmazás bezárásakor

Ez a beállítás határozza meg, hogy milyen adatok legyenek elmentve a program bezárásakor:

 • aktuális lecke állapota,
 • befejezetlen lecke statisztikái, a program a Befejezettség %-os arányának megjelölésével adja hozzá az aktuális leckét a statisztikákhoz.

Megjelenítés

Ebben a bekezdésben megadható, hogy a következő felhasználóifelület-elemek közül melyikek jelenjenek meg:

 • Virtuális billentyűzet (ha ez az opció le van tiltva, akkor a hozzátartozó F9 gyorsbillentyű sem aktív)
  • Ujjak alaphelyzete, amikor ez az opció engedélyezve van, akkor a lecke kezdetén a virtuális billentyűzeten lévő kezek alapkéztartásban vannak és a tanulónak a lecke indításához le kell nyomni egy billentyűt, ellenkező esetben a lecke első karakterének lenyomásával kezdhető el a lecke.
  • Kezek a virtuális billentyűzeten
 • Lecke szövegének kiemelése

Műveletek a leckékkel

Az Eszköztáron a Leckemenüt használva:

Leckeszerkesztő «Lecke» menü

lehetősége van:

 • új lecke hozzáadására az Eszköztáron lévő gombbal
 • meglévő leckéket importálni: TXT, RTF fájlból
 • leckéket exportálni szöveges formátumba

A kiválasztott lecke eltávolításához használja a «Eltávolítás» gomb gombot vagy a Delete billentyűt

Lecke szerkesztése

Miután hozzáadott egy új leckét vagy egy szöveget importált fájlból, a leckét a Szerkesztőpanelen tudja szerkeszteni

Lecke szerkesztése

Ha a Számbillentyűzethez szeretne összeállítani leckéket, az Eszköztáron a Lecke típusa menüben módosítsa a lecke típusát; alapértelmezés szerint, a létrehozott leckék az Elsődleges billentyűzethez vannak társítva.

Ha a leckébe egy hosszabb szöveg illesztett be egy fájlból, az ilyen leckéket a Lecke felosztása párbeszédpanel segítségével több kisebb leckére tudja osztani, az Eszköztáron a Lecke felosztása gombra kattintva.

A szabványos Visszavonás/Mégis parancsok az eszköztáron lévő gombokkal vagy a Ctrl+Z és a Ctrl+Y billentyűkombinációk lenyomásával aktiválhatók.

Szöveganalizáló táblázat a leckében szereplő szavak, karakterek, szóközök és speciális karakterek számát és százalékos arányát jeleníti meg.

A Betűméret menüben, az Eszköztár jobb oldalán, tudja módosítani a szövegszerkesztő mező és Szöveganalizáló táblázat betűméretét.

A lecke felosztása

A Lecke felosztása párbeszédpanel segítségével, egy leckét több kisebb leckére tud osztani.

«Leckefelosztás» párbeszédablak

A lecke felosztható:

 • karakterek,
 • szavak,
 • mondatok,
 • bekezdések száma szerint.
Megjegyzés

Ha elégedetlen az eredménnyel, akkor használja a Visszavonás gombot az eszköztáron vagy nyomja le a Ctrl+Z billentyűkombinációt.

Karakter-ellenőrzés

Ha az éppen beillesztett vagy egy fájlból importált szöveg olyan karaktereket tartalmaz, amelyek az adott billentyűzeten nem vihetők be (mint például a speciális a Word szimbólumok vagy idegen nyelvi szimbólumok), a RapidTyping megjelenít egy párbeszédpanelt, amelyben megkérdezi, hogy átugorja-e a nem támogatott karaktereket.

«Karakter ellenőrzés» párbeszédablak

Ha Kurzus tulajdonágai panelen egy adott billentyűzetkiosztás van kiválasztva, akkor a RapidTyping csak a megadott billentyűzeten bevihető karaktereket vizsgálja meg. Azonban, ha a automatikus felismerés van kiválasztva, akkor a RapidTyping valamennyi, az operációs rendszerén engedélyezett billentyűzetkiosztásra nézve lefuttatja a karakter ellenőrzést.

RapidTyping vélemények

Brutálisan jónak gondolom, remélem még egy jó darabig jelen lesz az oldal. :D
A Legj0bb
Nagyon hasznos.Mindenkinek ajánlom. Köszönet az alkotóknak!
Tasnádi Tünde
Tisztelt Hölgyem/Uram!

A programot rendészeti képzésben résztvevő diákok használják. Segíti Őket a szakmai vizsgára való felkészülésben.
Tanárként és diákként is nagy élmény a használata ...
Méhes Sándor
© 2007-2021RapidTyping Software