GépírásoktatóGépírástechnikaOnline gépírásteszt

Tanulóstatisztikák

Ez a fejezet ismerteti hogyan lehet tanulókat vagy tanulócsoportakat hozzáadni és megtekinteni a leckestatisztikákat.

A Tanulóstatisztikák oldal megnyitásához, kattintson a «Tanulóstatisztikák» gomb lapfül gombra, a főablak bal felső sarkában. A Tanulóstatisztikák lap az alábbi módon jelenik meg:

«Tanulóstatisztikák» ablak

A Tanulóstatisztikák lapon a következő kezelőszervek találhatók:

 • Tanulófiókok, ez három részből áll:
  • Tanulóeszköztár tanulófiókok és tanulócsoportok hozzáadása, eltávolítása, beillesztése(import), mentése(export) valamint tanuló statisztikák különböző formátumú mentése: PDF, HTML, XML, CSV.
  • Tanulófiókok az aktuális tanulófiók vagy tanulócsoport kijelölése.
  • Tulajdonságok panel ahol a Navigációs fán kiválasztott csoport vagy tanuló tulajdonságait szerkesztheti.
 • Statisztikák panel, amely három részből áll:
  • Statisztikák-eszköztár gombjai segítségével, kurzusokat választhat ki, eltávolíthatja a kiválasztott statisztikákat valamint a kurzusok leckéinek eredményeit különböző szempontok szerint csoportosíthatja.
  • Kurzusdiagram az aktuális kurzus összes leckéjének átlag statisztikáit jeleníti meg.
  • Leckediagramok a kurzusdiagramon kiválasztott lecke valamennyi karakterének vagy billentyűleütésének statisztikáit szemlélteti.
  • Leckestatisztikák-táblázat a kurzusdiagramon kiválasztott lecke valamennyi statisztikáját tartalmazza.
 • A Virtuális billentyűzeten az aktuális lecke statisztikában szereplő karakterek vörös/fekete kiemelőszínnel vannak megjelölve.
Megjegyzés

Bármikor könnyedén el tudja rejteni/megjeleníteni:

 • Tanulófiókot, a «Tanulólista mutatása/elrejtése» gomb gombra kattintva vagy a Ctrl+K-t lenyomva
 • Leckestatisztikák-táblázatot, a «Részletes statisztikák mutatása/elrejtése» gomb gombra kattintva vagy a Ctrl+K-t lenyomva
 • Tulajdonságok panelt, a «Tulajdonságok ablak mutatása/elrejtése» gomb gombra kattintva vagy a Ctrl+K-t lenyomva
 • Virtuális billentyűzetet, a «Leckelista mutatása/elrejtése» gomb gombra kattintva vagy a F9-t lenyomva

Műveletek a csoportokkal

A tanuló eszköztáron a Csoport menüt használva:

Osztálytermi «Csoport» menü

lehetősége van:

 • új csoport hozzáadására (az eszköztáron lévő gombbal),
 • tanuló csoport beillesztésére (import) fájlból,
 • a kiválasztott csoport statisztikák különböző formátumba történő mentésére: PDF, HTML, XML, CSV,
 • a kiválasztott csoportok mentésére fájlba (export),
 • a megfelelő menüelemet használva, az összes csoport mentésére.

A kiválasztott csoport eltávolítására használja a «Eltávolítás» gomb gombot.

Csoport tulajdonságai

A Csoport nevének szerkesztéséhez valamint Leckesorok a kiválasztott Csoporthoz való hozzárendelésére használja a Csoport tulajdonságai panelt:

«Csoport tulajdonságai» ablak

Műveletek a Tanulófiókokkal

A tanuló eszköztáron a tanuló menüt használva:

Osztálytermi «Tanuló» menü

lehetősége van:

 • új tanuló hozzáadására (az eszköztáron lévő gombbal),
 • új tanulófiók-lista hozzáadására,
 • insert(import) existing student accounts
 • tanulóstatisztikák különböző formátumú mentésére: PDF, HTML, XML, CSV,
 • kiválasztott tanulófiókok mentésére.

A kiválasztott tanuló/csoport eltávolításhoz használja a «Eltávolítás» gomb gombot.

Új tanulók hozzáadása

Ha egyszerre nagyszámú tanuló szeretne hozzáadni egy csoporthoz, használhatja az Új tanulók hozzáadása gombot, ami a következő párbeszédablakot nyitja meg:

«Új tanuló hozzáadása» párbeszédablak

Ebben a párbeszédablakban a következőket teheti:

 • tanulókat adhat hozzá egyesével, megadva a tanuló nevét és a jelszavát -> Hozzáad,
 • több tanulót adhat hozzá bejelölve a A mező szerkesztése jelölőnégyzetet (a jelszót a következő formátumban lehet hozzáadni: Tanuló név | Jelszó).
Megjegyzés

Ha nagy létszámú csoportok hozzáadása válik szükségessé, akkor jobb, ha a parancssort használja az adatok fájlból történő exportálásához, lásd az Új tanuló fiók importálása.

Tanulófiók tulajdonságai

A tanuló nevét és szükség esetén jelszavát a Tanuló jellemzői ablakban szerkesztheti

«Tanulófiók tulajdonságai» ablak

Ha a RapidTypingbe olyan felhasználóként jelentkezik be, akinél a Rendszergazda jelölőnégyzet be van jelölve, akkor Ön hozzáférhet a Leckeszerkesztőhöz és a Tanulófiókokhoz, így Ön tud:

 • a Leckeszerkesztőben, új/már meglevő kurzus(oka)t szerkeszteni vagy RapidTyping kurzusokat használni,
 • a Tanulóstatisztikákban, csoportokat és tanulókat hozzáadni és eltávolítani, a tanuló csoportokhoz kurzus(ok)at hozzárendelni, valamint tanuló statisztikákat eltávolítani,
 • továbbá valamennyi tanuló statisztikáiba betekintés nyerhet.

Abban az esetben, ha olyan felhasználóként jelentkezik be a RapidTypingbe akinél a Rendszergazda jelölőnégyzet nincs bejelölve, akkor Ön nem tudja szerkeszteni a leckéket és csak a saját lecke statisztikáit láthatja.

Bejelentkezés a RapidTypingbe

A Bejelentkezés párbeszédablak akkor jelenik meg, ha egynél több tanulót adott hozzá a csoporthoz. Ha egynél több csoportot hozott létre, akkor Bejelentkezés párbeszédablak kiegészül a Csoport kiválasztása mezővel, lásd az alábbiakban:

«Bejelentkezés» párbeszédablak

Statisztikák ablak

Előrehaladási diagramok

A Statisztikák ablakban a következő vezérlőelemek találhatók:

 • A gombjai segítségével, kurzusokat választhat ki, eltávolíthatja a kiválasztott statisztikákat, valamint megadhatja milyen szempontok szerint jelenjenek meg a statisztikai eredmények.
 • A Kurzus-statisztikák grafikonon, az aktuális kurzus összes leckéjének statisztikái együtt jelennek. A vonal színe az eredmények szerint változik, ha megfelelő az eredmény, akkor zöld, ellenkező esetben vörös színű
 • A Leckestatisztikák a kurzus-statisztikák grafikonon kiválasztott lecke valamennyi statisztikájába betekintést adnak.
 • A Karakter/Billentyűleütési statisztikák diagram a Kurzus-statisztikák grafikonon kiválasztott lecke valamennyi karakterének és billentyűleütésének statisztikáját szemlélteti. A diagramon egy zöld pontvonal jelzi az adott jellemzőre beállított minimális értéket. Ha az eredmények meghaladják ezt az értéket az oszlop zöld színű, ellenkező esetben vörös színű.

Statisztika-mértékegységek

A diagramok sarkán található Statisztikamértékegység-menük segítségével kiválaszthatja asebesség, a pontosság, és a lassú leütés mértékegységét.

«Gépelési sebesség mértékegysége» menü

«Gépelési pontosság mértékegysége» menü

Statisztikák megjelenítésének szempontjai

A statisztikai eredmények megjelenítésének testreszabásához használja az eszköztár jobb felső részén található Statisztikák megjelenítésének szempontjai gombot.

Statisztikák ablak «Megjelenítés beállításai» menü

 • Munkamenet statisztikák. A legkisebb statisztikai egység a munkamenet, ha egy leckét többször ismétel meg, akkor összes kísérletének eredményei megjelennek a Kurzusstatisztikák diagramon, dátum szerinti rendezve.
 • Lecke statisztikák. Ezt a lehetőséget választva, ha egy leckét többször is meg ismétel, akkor csak az utolsó próbálkozásának eredménye jelenik meg a Lecke statisztikák táblázatban megjelennek az első és az utolsó próbálkozás eredményei is, az Összegezés részben az összes próbálkozás leckénkénti átlageredménye tekinthető meg, a leckecímek alapján rendezve.
 • Napi statisztikák. Ebben az esetben a napi átlageredmények a kurzustatisztikák diagramom és a Leckestatisztikák táblázatban, dátum szerint rendezve jelennek meg.
 • Témakör-statisztikák. Ha a kurzus leckéi témakör szerint vannak csoportosítva, akkor a témakörönként számított átlageredmények — témakör címek szerint rendezve jelennek meg.
 • Kurzusstatisztikák a kurzus egészének átlageredményeit mutatják.
Megjegyzés

A Leckestatisztikák táblázatban az átlageredmények mindig félkövér szedéssel jelennek meg.

Alapértelmezés szerint, a Leckestatisztikák táblázatban — a kurzus diagramon kiválasztott mértékegységektől függően — csak az aktuális eredmények jelennek meg. Ha az összes eredményt meg szeretné jeleníteni akkor válasza az Összes eredmény megjelenítése opciót.

Tanulóstatisztikák eltávolítása

A kijelölt statisztikák eltávolításához használja a «Eltávolítás» gomb gombot. A Ctrl billentyű lenyomva tartva a kijelölés alatt, lehetőség van egy vagy akár több tétel statisztikáinak eltávolítására.

Felhívjuk figyelmét, hogy az eltávolított statisztikai adatok mennyisége a statisztikák csoportosításától függően változhat. Például, ha a Napi statisztikák szerint vannak csoportosítva, akkor egy tétel kijelölésével az adott nap összes munkamentének adatai eltávolításra kerülnek.

RapidTyping vélemények

Brutálisan jónak gondolom, remélem még egy jó darabig jelen lesz az oldal. :D
A Legj0bb
Nagyon hasznos.Mindenkinek ajánlom. Köszönet az alkotóknak!
Tasnádi Tünde
Tisztelt Hölgyem/Uram!

A programot rendészeti képzésben résztvevő diákok használják. Segíti Őket a szakmai vizsgára való felkészülésben.
Tanárként és diákként is nagy élmény a használata ...
Méhes Sándor
© 2007-2021RapidTyping Software