GépírásoktatóGépírástechnikaOnline gépírásteszt

Tanulóstatisztikák

Ez a fejezet ismerteti hogyan lehet tanulókat vagy tanulócsoportakat hozzáadni és megtekinteni a leckestatisztikákat.

A Tanulóstatisztikák oldal megnyitásához, kattintson a «Tanulóstatisztikák» gomb lapfül gombra, a főablak bal felső sarkában. A Tanulóstatisztikák lap az alábbi módon jelenik meg:

«Tanulóstatisztikák» ablak

A Tanulóstatisztikák lapon a következő kezelőszervek találhatók:

 • Tanulófiókok, ez három részből áll:
  • Tanulóeszköztár tanulófiókok és tanulócsoportok hozzáadása, eltávolítása, beillesztése(import), mentése(export) valamint tanuló statisztikák különböző formátumú mentése: PDF, HTML, XML, CSV.
  • Tanulófiókok az aktuális tanulófiók vagy tanulócsoport kijelölése.
  • Tulajdonságok panel ahol a Navigációs fán kiválasztott csoport vagy tanuló tulajdonságait szerkesztheti.
 • Statisztikák panel, amely három részből áll:
  • Statisztikák-eszköztár gombjai segítségével, kurzusokat választhat ki, eltávolíthatja a kiválasztott statisztikákat valamint a kurzusok leckéinek eredményeit különböző szempontok szerint csoportosíthatja.
  • Kurzusdiagram az aktuális kurzus összes leckéjének átlag statisztikáit jeleníti meg.
  • Leckediagramok a kurzusdiagramon kiválasztott lecke valamennyi karakterének vagy billentyűleütésének statisztikáit szemlélteti.
  • Leckestatisztikák-táblázat a kurzusdiagramon kiválasztott lecke valamennyi statisztikáját tartalmazza.
 • A Virtuális billentyűzeten az aktuális lecke statisztikában szereplő karakterek vörös/fekete kiemelőszínnel vannak megjelölve.
Megjegyzés

Bármikor könnyedén el tudja rejteni/megjeleníteni:

 • Tanulófiókot, a «Tanulólista mutatása/elrejtése» gomb gombra kattintva vagy a Ctrl+K-t lenyomva
 • Leckestatisztikák-táblázatot, a «Részletes statisztikák mutatása/elrejtése» gomb gombra kattintva vagy a Ctrl+K-t lenyomva
 • Tulajdonságok panelt, a «Tulajdonságok ablak mutatása/elrejtése» gomb gombra kattintva vagy a Ctrl+K-t lenyomva
 • Virtuális billentyűzetet, a «Leckelista mutatása/elrejtése» gomb gombra kattintva vagy a F9-t lenyomva

Műveletek a csoportokkal

A tanuló eszköztáron a Csoport menüt használva:

Osztálytermi «Csoport» menü

lehetősége van:

 • új csoport hozzáadására (az eszköztáron lévő gombbal),
 • tanuló csoport beillesztésére (import) fájlból,
 • a kiválasztott csoport statisztikák különböző formátumba történő mentésére: PDF, HTML, XML, CSV,
 • a kiválasztott csoportok mentésére fájlba (export),
 • a megfelelő menüelemet használva, az összes csoport mentésére.

A kiválasztott csoport eltávolítására használja a «Eltávolítás» gomb gombot.

Csoport tulajdonságai

A Csoport nevének szerkesztéséhez valamint Leckesorok a kiválasztott Csoporthoz való hozzárendelésére használja a Csoport tulajdonságai panelt:

«Csoport tulajdonságai» ablak

Műveletek a Tanulófiókokkal

A tanuló eszköztáron a tanuló menüt használva:

Osztálytermi «Tanuló» menü

lehetősége van:

 • új tanuló hozzáadására (az eszköztáron lévő gombbal),
 • új tanulófiók-lista hozzáadására,
 • insert(import) existing student accounts
 • tanulóstatisztikák különböző formátumú mentésére: PDF, HTML, XML, CSV,
 • kiválasztott tanulófiókok mentésére.

A kiválasztott tanuló/csoport eltávolításhoz használja a «Eltávolítás» gomb gombot.

Új tanulók hozzáadása

Ha egyszerre nagyszámú tanuló szeretne hozzáadni egy csoporthoz, használhatja az Új tanulók hozzáadása gombot, ami a következő párbeszédablakot nyitja meg:

«Új tanuló hozzáadása» párbeszédablak

Ebben a párbeszédablakban a következőket teheti:

 • tanulókat adhat hozzá egyesével, megadva a tanuló nevét és a jelszavát -> Hozzáad,
 • több tanulót adhat hozzá bejelölve a A mező szerkesztése jelölőnégyzetet (a jelszót a következő formátumban lehet hozzáadni: Tanuló név | Jelszó).
Megjegyzés

Ha nagy létszámú csoportok hozzáadása válik szükségessé, akkor jobb, ha a parancssort használja az adatok fájlból történő exportálásához, lásd az Új tanuló fiók importálása.

Tanulófiók tulajdonságai

A tanuló nevét és szükség esetén jelszavát a Tanuló jellemzői ablakban szerkesztheti

«Tanulófiók tulajdonságai» ablak

Ha a RapidTypingbe olyan felhasználóként jelentkezik be, akinél a Rendszergazda jelölőnégyzet be van jelölve, akkor Ön hozzáférhet a Leckeszerkesztőhöz és a Tanulófiókokhoz, így Ön tud:

 • a Leckeszerkesztőben, új/már meglevő kurzus(oka)t szerkeszteni vagy RapidTyping kurzusokat használni,
 • a Tanulóstatisztikákban, csoportokat és tanulókat hozzáadni és eltávolítani, a tanuló csoportokhoz kurzus(ok)at hozzárendelni, valamint tanuló statisztikákat eltávolítani,
 • továbbá valamennyi tanuló statisztikáiba betekintés nyerhet.

Abban az esetben, ha olyan felhasználóként jelentkezik be a RapidTypingbe akinél a Rendszergazda jelölőnégyzet nincs bejelölve, akkor Ön nem tudja szerkeszteni a leckéket és csak a saját lecke statisztikáit láthatja.

Bejelentkezés a RapidTypingbe

A Bejelentkezés párbeszédablak akkor jelenik meg, ha egynél több tanulót adott hozzá a csoporthoz. Ha egynél több csoportot hozott létre, akkor Bejelentkezés párbeszédablak kiegészül a Csoport kiválasztása mezővel, lásd az alábbiakban:

«Bejelentkezés» párbeszédablak

Statisztikák ablak

Előrehaladási diagramok

A Statisztikák ablakban a következő vezérlőelemek találhatók:

 • A gombjai segítségével, kurzusokat választhat ki, eltávolíthatja a kiválasztott statisztikákat, valamint megadhatja milyen szempontok szerint jelenjenek meg a statisztikai eredmények.
 • A Kurzus-statisztikák grafikonon, az aktuális kurzus összes leckéjének statisztikái együtt jelennek. A vonal színe az eredmények szerint változik, ha megfelelő az eredmény, akkor zöld, ellenkező esetben vörös színű
 • A Leckestatisztikák a kurzus-statisztikák grafikonon kiválasztott lecke valamennyi statisztikájába betekintést adnak.
 • A Karakter/Billentyűleütési statisztikák diagram a Kurzus-statisztikák grafikonon kiválasztott lecke valamennyi karakterének és billentyűleütésének statisztikáját szemlélteti. A diagramon egy zöld pontvonal jelzi az adott jellemzőre beállított minimális értéket. Ha az eredmények meghaladják ezt az értéket az oszlop zöld színű, ellenkező esetben vörös színű.

Statisztika-mértékegységek

A diagramok sarkán található Statisztikamértékegység-menük segítségével kiválaszthatja asebesség, a pontosság, és a lassú leütés mértékegységét.

«Gépelési sebesség mértékegysége» menü

«Gépelési pontosság mértékegysége» menü

Statisztikák megjelenítésének szempontjai

A statisztikai eredmények megjelenítésének testreszabásához használja az eszköztár jobb felső részén található Statisztikák megjelenítésének szempontjai gombot.

Statisztikák ablak «Megjelenítés beállításai» menü

 • Munkamenet statisztikák. A legkisebb statisztikai egység a munkamenet, ha egy leckét többször ismétel meg, akkor összes kísérletének eredményei megjelennek a Kurzusstatisztikák diagramon, dátum szerinti rendezve.
 • Lecke statisztikák. Ezt a lehetőséget választva, ha egy leckét többször is meg ismétel, akkor csak az utolsó próbálkozásának eredménye jelenik meg a Lecke statisztikák táblázatban megjelennek az első és az utolsó próbálkozás eredményei is, az Összegezés részben az összes próbálkozás leckénkénti átlageredménye tekinthető meg, a leckecímek alapján rendezve.
 • Napi statisztikák. Ebben az esetben a napi átlageredmények a kurzustatisztikák diagramom és a Leckestatisztikák táblázatban, dátum szerint rendezve jelennek meg.
 • Témakör-statisztikák. Ha a kurzus leckéi témakör szerint vannak csoportosítva, akkor a témakörönként számított átlageredmények — témakör címek szerint rendezve jelennek meg.
 • Kurzusstatisztikák a kurzus egészének átlageredményeit mutatják.
Megjegyzés

A Leckestatisztikák táblázatban az átlageredmények mindig félkövér szedéssel jelennek meg.

Alapértelmezés szerint, a Leckestatisztikák táblázatban — a kurzus diagramon kiválasztott mértékegységektől függően — csak az aktuális eredmények jelennek meg. Ha az összes eredményt meg szeretné jeleníteni akkor válasza az Összes eredmény megjelenítése opciót.

Tanulóstatisztikák eltávolítása

A kijelölt statisztikák eltávolításához használja a «Eltávolítás» gomb gombot. A Ctrl billentyű lenyomva tartva a kijelölés alatt, lehetőség van egy vagy akár több tétel statisztikáinak eltávolítására.

Felhívjuk figyelmét, hogy az eltávolított statisztikai adatok mennyisége a statisztikák csoportosításától függően változhat. Például, ha a Napi statisztikák szerint vannak csoportosítva, akkor egy tétel kijelölésével az adott nap összes munkamentének adatai eltávolításra kerülnek.

RapidTyping vélemények

Tisztelt Hölgyem/Uram!

A programot rendészeti képzésben résztvevő diákok használják. Segíti Őket a szakmai vizsgára való felkészülésben.
Tanárként és diákként is nagy élmény a használata ...
Méhes Sándor
A legjobb, legcélratörőbb gépírás oktató program, amit találtam a neten. Nagyon szépen végigvezet az alapoktól kezdve. Külön öröm, hogy még ingyenes is!
H. Róbert
© 2007-2021RapidTyping Software