GépírásoktatóGépírástechnikaOnline gépírásteszt

Parancssor

Parancssori szintaxis

RapidTyping.exe <parancs> <elérési út>...[<-kapcsoló [<argumentumok >] ...]

1. Új tanuló fiók importálása

Parancs

-ImportGroup

Szintaxis

-ImportGroup <fájlelérési utak listája>...[ -XML ] [ -ShowResult ]

ahol:

 • <fájlelérési utak | ...> - tanulófiókok fájlelérési útjainak listája
 • -XML - forrásfájlok formátuma
 • -ShowResult - Eredmények ablak megjelenítés
Példák

RapidTyping.exe -ImportGroup ..\Resources\Template\Import\XML\Example_1.xml -XML -ShowResult

RapidTyping.exe -ImportGroup ..\Resources\Template\Import\XML\Example_1.xml ..\Resources\Template\Import\XML\Example_2.xml -XML -ShowResult

Példák

<?xml version="1.0" encoding="UTF-16">

<Groups>

  <Group [ID] [Name] [CourseKLID] [InterfaceLang]>

    <Student [ID] [Name] [Password]/>

    ...

  </Group>

    ...

</Groups>

ahol:

 • Group [ID] - csoportazonosító, [GUID]
 • Group [Name] - csoport neve, [karakterlánc] (kötelező )
 • Group [CourseKLID ]- minden kurzust egy adott nyelvű billentyűzethez rendeli hozzá (KLID), [hex]
 • Group [InterfaceLang] - beállítja a felület nyelvét valamennyi tanulónak a csoportban, lásd Program nyelve), [hex]
 • Student [ID] - tanulóazonosító, [GUID]
 • Student [Name] - tanuló neve, [karakterlánc] (kötelező)
 • Student [Password] - tanuló jelszava, [karakterlánc]
 • Student [InterfaceLang] - felületnyelv-azonosító, lásd Program nyelve), [hex]
Példák

<?xml version="1.0" encoding="UTF-16">

<Groups>

  <Group Name="Csoport 1"> <Student Name="Tanár" Administrator="1"/>

    <Student Name="Tanuló"/>

  </Group>

</Groups>


<?xml version="1.0" encoding="UTF-16">

<Groups>

  <Group ID="1" Name="Csoport 2" CourseKLID="0x0000409" InterfaceLang="0x0409">

    <Student ID="1" Name="Tanuló 1" Password="123"/>

    <Student ID="2" Name="Tanuló 2" Password="123"/>

  </Group>

  <Group ID="55B74D8C-E65E-42AE-9F2C-E55EA0DCA924" Name="Csoport 3" CourseKLID="0x0000419">

    <Student ID="356C8ADA-1E5D-448B-ADB9-C4C60059F7AB" Name="Tanuló A" Password="123" InterfaceLang="0x0419"/>

    <Student ID="6CEB60D2-4D9A-4E82-862A-687609447D0A" Name="Tanuló ?" Password="123" InterfaceLang="0x0419"/>

</Group>

</Groups>

2. Tanuló statisztikák exportálása

Parancs

-ExportReport

Szintaxis

-ExportReport <célmappa><sablon almappa> [ <sablon almappa> ]
[ -FilterByGroup <csoportlista> ]
[ -FilterByStudent <tanulólista> ]
[ -SplitFileByGroup | -SplitFileByStudent ]
[ -Language <nyelvazonosító>]
[ -Aggregate <összesítés típusa>]
[ [-WPM] | [-CPM] | [-KPM] | [-NWPM] | [-NCPM] | [-NKPM] | [-WPS] | [-CPS] | [-KPS] | [-NWPS] | [-NCPS] | [-NKPS] ]
[ [-WordAccuracy] | [-WordError] | [-CharAccuracy] | [-CharError] | [-KeyAccuracy] | [-KeyError] ][ [-WordDelay] | [-CharDelay] | [-KeyDelay] ]
[-ShowResult]

ahol:

 • <célmappa> - célmappa elérési útja
 • <sablon almappa> - sablonfájl elérési útja
 • <sablon almappa> - sablon almappa neve
 • -FilterByGroup <Csoport | ...> - csak a csoport exportálása a listából (csoport = csoportazonosító vagy csoport név)
 • -FilterByGroup <Tanuló | ...> - csak a tanuló exportálása a listából (tanuló = tanulóazonosító vagy tanuló név)
 • -SplitFileByGroup | -SplitFileByStudent - mentés csoportonként | tanulónként külön fájlba

a következő kapcsolók a sablon törzsében használatosak:

 • -Language <nyelvazonosító> - dokumentum nyelve
 • -Aggregate <Session | Lesson | Day | Section | Course> - összesítés munkamenetenként | leckénként | naponként | témakörönként | kurzusonként
 • -WPM | -CPM | -KPM | -NWPM | -NCPM | -NKPM | -WPS | -CPS | -KPS | -NWPS | -NCPS | -NKPS gépelési sebesség, lásd Hogyan számoljuk ki a gépelési sebességet
 • -WordAccuracy | -WordError | -CharAccuracy | -CharError | -KeyAccuracy | -KeyError gépelés pontossága, lásd Hogyan számoljuk ki a gépelés pontosságát
 • -WordDelay | -CharDelay | -KeyDelay - lassú leütés, lásd Gépírás ritmusa
 • -ShowResult - az Eredmények ablak megjelenítése
Példák

RapidTyping.exe -ExportReport C:\Output ..\CSV\Template_1.csv -CSV -WPM -WordAccuracy -SplitFileByStudent -ShowResult

RapidTyping.exe -ExportReport C:\Output ..\XML\Template_1.xml -XML -WPM -WordAccuracy -SplitFileByGroup -ShowResult

RapidTyping.exe -ExportReport C:\Output ..\HTML\LTR\Template_1.html ..\HTML\LTR\res -HTML -WPM -WordAccuracy -ShowResult

RapidTyping.exe -ExportReport C:\Output ..\HTML\LTR\Template_1.html ..\HTML\LTR\res -PDF -WPM -WordAccuracy -Aggregate Day -Language 0x0409 -ShowResult

Sablonfájlszintaxis-útmutató

A következő szintaxis a sablon globális szerkezetét mutatja be. A sablon három egymásba ágyazott hurokból áll:

Példák

[[GroupLoop]] - Csoporthurok kezdete

  [[StudentLoop]] - Tanulóhurok kezdete

    [[LessonLoop]] - Leckehurok kezdete

    [[LessonLoop]] - Leckehurok vége

  [[StudentLoop]] - Tanulóhurok vége

[[GroupLoop]] - Csoporthurok vége

Minden egyes hurokhoz eltérő paraméterkészlet áll rendelkezésre. A paraméterek dupla szögletes zárójelekkel vannak jelölve [[...]]

Példák
 • [[GroupID]] - csoportazonosító, [GUID]
 • [[GroupName]] - csoport neve, [karakterlánc]
Példák
 • [[GroupID]] - csoportazonosító, [GUID]
 • [[GroupName]] - csoport neve, [karakterlánc]
 • [[StudentID]] - tanulóazonosító, [GUID]
 • [[StudentName]] - tanuló neve, [karakterlánc]
Példák
 • [[Version]] - verziószám a leckeszakaszhoz, [1-4294967295]
 • [[LineID]] - azonosító a leckeszakaszhoz, [1-4294967295]

Információk a csoportról

 • [[GroupID]] - csoportazonosító, [GUID]
 • [[GroupName]] - csoport neve, [karakterlánc]

Információk a tanulóról

 • [[StudentID]] - tanulóazonosító, [GUID]
 • [[StudentName]] - tanuló neve, [karakterlánc]

Információk a leckéről

 • [[CourseID]] - kurzusazonosító, [GUID]
 • [[LessonID]] - leckeazonosító, [1-65535]
 • [[CourseName]] - kurzus neve, [karakterlánc]
 • [[SectionName]] - témakör címe, [karakterlánc]
 • [[LessonName]] - lecke címe, [karakterlánc]

Információk a lecke billentyűzetéről

 • [[KLID]] - billentyűzetkiosztás-azonosító, [KLID];
 • [[KeyboardDesign]] - belső RapidTyping billentyűzetforma megjelölés, [karakterlánc]

Leckeadatok

 • [[Date]] - dátum a jelenlegi rendszer formátumában, pl.: '1 January 2015, 8:11:16 PM', [karakterlánc]
 • [[DateFormat:YYYY-MM-DDThh:mm:ssTZD]] - kompatibilis ISO 8601 szabvánnyal, TZD - helyi idő plusz az időeltolódás; Z(vagy semmi) - az UTC-idő, [adat]

Összesítési periódus megnevezése

 • [[AGGREGATION]] - parancssori kapcsoló függvényében -Aggregate, a következő értékei lehetnek: lecke címe, dátum, témakör címe vagy kurzus neve, [karakterlánc]

Periódus időtartama

 • [[Duration]] - időtartam a jelenlegi rendszer formátumában, pl. '4 min 12 sec', [karakterlánc]
 • [[DurationSec]] - idő másodpercben, [1-4294967295]
 • [[DurationMS]] - idő ezredmásodpercben, [1-4294967295]

Összesített értékelés

 • [[ExamMark]] - számszerű százalékos értékelés, lásd Összesített értékelés kiszámítása, [1-100]
 • [[ExamMarkNotation]] - szimbolikus osztályzat [Kezdő | Jó | Nagyon jó | Kiváló], [karakterlánc]

Lecke eredményei

 • [[SPEED]] - gépelési sebesség, az értéke a -WPM, -CPM, ... parancssori kapcsolóktól függ, a következő értékei lehetnek: Sz/min, K/min, L/min, Nettó Sz/min, Nettó K/min, Nettó L/min, Sz/sec, K/sec, L/sec, Nettó Sz/sec, Nettó K/sec, Nettó L/sec, [1-65535]
 • [[ACCURACY]] - gépelési pontosság, az értéke a -WordAccuracy, -WordError ... parancssori kapcsolótól függ, a következő értékei lehetnek: szavak pontossága, szavak hibaszázaléka, karakterek pontossága, karakterek hibaszázaléka, leütések pontossága vagy leütések hibaszázaléka, [1-65535]
 • [[TIMEOUT]] - lassú leütés , az értéke a -WordDelay, -CharDelay, ... parancssori kapcsolóktól függ, a következő értékei lehetnek: késve leütött szavak, késve leütött karakterek vagy késve leütött billentyűk, [1-65535]

Kiegészítő információk a leckéről

 • [[Done]] - a lecke hány százaléka készült el, [1-100]
 • [[FIXED]] - hány elem lett javítva, az értéke a -WordAccuracy, -WordError ... parancssori kapcsolóktól függ, a következő értékei lehetnek: szó, karakter, leütés, [1-4294967295]
 • [[TOTAL]] - hány elem lett legépelve, az értéke a -WordAccuracy, -WordError ... parancssori kapcsolóktól függ, a következő értékei lehetnek: szó, karakter, leütés, [1-4294967295]

Színindexelés

 • [[ExamMarkColor]] - Összesített értékelés színindexe [ "1", "2", "3" ], ahol: ( "1" > 70% ), ( 70% >= "2" >= 30% ), ( "3" < 30% ), [1-3]
 • [[SPEED_COLOR]] - Sebesség színindexe [ "1", "2" ], ahol: "1", ha a leckesebesség >= a kurzus alapkövetelményeknél megadott sebesség, "2", ha a leckesebesség < a kurzus alapkövetelményeknél megadott sebesség, [1-2]
 • [[ACCURACY_COLOR]] - Pontosság színindexe [ "1", "2" ], ahol: "1", ha a lecke pontossága >= a kurzus alapkövetelményeknél megadott pontosság, ( "2", ha a lecke pontossága < a kurzus alapkövetelményeknél megadott pontosság, [1-2]
 • [[TIMEOUT_COLOR]] - Lassú leütés színindexe [ "1", "2" ], ahol: "1", ha a lassú leütés a leckében >= a kurzus alapkövetelményeknél megadott lassú leütés, ( "2", , ha a lassú leütés a leckében < a kurzus alapkövetelményeknél megadott lassú leütés, [1-2]
 • [[DoneColor]] - Lecke befejezettség színindexe [ "1", "2", "3" ], ahol: ( "1" = 100% ), ( 100% > "2" <= 50% ), ( "3" < 50% ), [1-3]

Egy adott sablonban a következő honosított karterláncok is rendelkezésre állnak. Ezek a paraméterek dupla kapcsos zárójellel vannak jelölve {{...}}.

Ezek a tételek a parancssori kapcsolótól függően vannak lefordítva -Language

Például, -Language 0x040e-vel (magyar) ezek a paraméterek a következő értékeket fogják felvenni:

Példák
 • {{Title}} - "Név"
 • {{Group}} - "Csoport"
 • {{Student}} - "Tanuló"
 • {{Course}} - "Kurzus"
 • {{Section}} - "Témakör"
 • {{Day}} - "nap"
 • {{Lesson}} - "Lecke"
 • {{CourseGoals}} - "Kurzus alapkövetelményei"
 • {{Overall}} - "Összesített értékelés"
 • {{Done}} - "Befejezettség"
 • {{TimeSpent}} - "Ráfordított idő"
 • {{LastChange}} - "Utolsó módosítás"
 • {{GeneratedBy}} - "Létrehozta a"

Paraméterek, amelyeknek értékei a parancssori kapacsolóktól függenek:

 • {{PERIOD}} - függően a -Aggregate kapcsolótól, lehet: "Lecke", "Dátum", "Témakör" vagy "Kurzus"
 • {{SPEED}} - függően a -WPM.. kapcsolótól, lehet: "Sebesség, Sz/min", "Sebesség, K/min" stb.
 • {{ACCURACY}} - függően a -WordAccuracy.. kapcsolótól, lehet: "Pontosság, szó", "Pontosság, karakter" stb.
 • {{TIMEOUT}} - függően a -WordAccuracy.. kapcsolótól, lehet: "Lassú leütés, szó", "Lassú leütés, karakter"
 • {{FIXED}} - függően a -WordAccuracy.. kapcsolótól, lehet: "Javított szavak", "Javított karakterek"
 • {{TYPED}} - függően a -WordAccuracy.. kapcsolótól, lehet: "Leütött szavak", "Leütött karakterek"

RapidTyping vélemények

Brutálisan jónak gondolom, remélem még egy jó darabig jelen lesz az oldal. :D
A Legj0bb
Nagyon hasznos.Mindenkinek ajánlom. Köszönet az alkotóknak!
Tasnádi Tünde
Tisztelt Hölgyem/Uram!

A programot rendészeti képzésben résztvevő diákok használják. Segíti Őket a szakmai vizsgára való felkészülésben.
Tanárként és diákként is nagy élmény a használata ...
Méhes Sándor
© 2007-2021RapidTyping Software