Εκπαιδευτής δακτυλογράφησηςΤεχνικήΤεστ σε άμεση σύνδεση

Στοιχεία επικοινωνίας

Το RapidTyping έρχεται σε σας από τον ιστότοπο RapidTyping Software

Το κύριο e-mail επικοινωνίας γι αυτό το πρόγραμμα είναι το support@rapidtyping.com.

Πρόσθετη επικοινωνία μπορείτε να βρείτε στη σελίδα https://rapidtyping.com/gr/contacts.html

Παράθυρο διαλόγου «Περί»


Λάβετε τα πιο πρόσφατα νέα από το RapidTyping: Facebook, Twitter, Κανάλι RSS, Σημειώσεις έκδοσης.

© 2007-2020RapidTyping Software