Εκπαιδευτής δακτυλογράφησηςΤεχνικήΤεστ σε άμεση σύνδεση